Ytan på de multifunktionella melaminluckorna är av lättskött och bekymmersfritt lågtryckslaminat. Under ytan finns en utsläppssnål möbelskiva. Story-luckorna har lugna mönster och med endast några få undantag finns samma nyanser också i urvalet av stommar, gavlar och mellanrumsskivor. Structure-luckornas ytmönster är mer levande och mönstret kan du känna när du rör det. Kantbanden hos dessa produkter imiterar ytmönstret. Puustellis melaminluckor har den bästa inomhusluftklassificeringen M1.
LPL = Low Pressure Laminate