Specialfaner tillverkas i allmänhet av odlade, snabbväxande lövträdsarter. Det är möjligt att imitera olika träslag, eftersom dagens teknik har lösningar för det. Vår strömlinjeformade modell OakLook imiterar ek när den är som snyggast. Livfulla Figure är ett exempel på hur även mer exotiska trämönster kan imiteras. Skandinaviska och återhållsamma WildBirch är också ett tekniskt genomförande, men avviker från de tidigare nämnda i det avseendet att man vid tillverkningsprocessen har använt finländsk björk.

Fanerytor kan beroende på dörrmodell lackas, oljas, betsas eller målas. Alla ytbehandlingar är giftfria och orsakar inga irritationer. Varje trädörr är alltid individuell. Här får naturen uttrycka sig själv och vi kan inte påverka det. Trämönstren på webbplatsen och deras färger är riktgivande och avviker från verkligheten.

Snickarglädjen har varit en stark tradition i vår fabrik i årtionden. Därför tillverkas också alla specialfanerluckor i Puustellis fabriken i Harjavalta. Tack vare rena material och vår giftfria produktionsprocess har alla Puustellis specialfanerluckor den bästa inomhusluftsklassificeringen M1.