Keittiön kodinkoneet

Kökets hushållsmaskiner


Utöver Puustelli-möbler finns på samma ritbord alla hushållsmaskiner som kunden önskar. Kylutrustningen och kokområdets placering är viktiga detaljer med tanke på kökets funktion. För varje hushållsapparat som är placerad och integrerad i ett skåp finns noggrant dimensionerade möbler.

Integrerade hushållsmaskiner

I Puustelli-köket har möblerna för hushållsmaskiner skräddarsytts separat för varje märke. Därigenom säkerställs att maskinerna får fri luftcirkulation, inredningen blir enhetlig, man slipper onödiga täckskivor och skåputrymmet kan maximeras.

Hushållsmaskiner

Puustellis möbler för hushållsmaskiner behöver inte bearbetas på installationsplatsen, eftersom de är färdiga att installeras. Puustellis biokompositgaller säkerställer en fri luftcirkulation exakt där apparaten behöver det. En fri luftcirkulation minskar också på apparatens energiförbrukning. Noggrant dimensionerade möbler möjliggör att hushållsapparaterna kan placeras på lämplig höjd och samtidigt användas tryggt.

Tillsammans eller separat

När en kund köper Puustelli-möbler köper kunden sina hushållsapparater i allmänhet via oss på samma gång. Och när kunden gör det, sker allt så mycket mer behändigt. Dessutom har Puustelli och ledande europeiska tillverkare av hushållsapparater samarbetat i årtionden, vilket ger våra kunder mycket konkurrenskraftiga priser. Puustelli-kunden får sina möbler och hushållsapparater levererade på en gång, vid samma transport direkt från vår fabrik och allt inburet.

Kodinkonetoimittajat_logot_1920x80
Blandare och belysning
Keittiön allas, hana ja jätelajittely
Kök med ho, blandare och avfallssortering

Handfat, kran och sortering tillsammans är en av de viktigaste aspekterna av köksfunktionaliteten. För möbler kräver detta hållbarhet, olika färdiga lösningar för sortering och flexibel dimensionering för olika kökenheter. En framgångsrik kombination underlättar många dagliga sysslor i köket.

Keittiön valaistus
Köksbelysning

Puustellis omfattande design inkluderar också belysning. Allmän belysning och belysning för ett arbetsområde är en viktig del av kökets funktionalitet. Antalet uttag är något som vi också tar hänsyn till i designen.