Keittiön hinta – mistä se muodostuu?

Kökets pris – vad består det av?


Köket är en av de största och viktigaste investeringarna i hemmet – därför lönar det sig också att satsa på köket. En bra investering återbetalar sig mångdubbelt i daglig användarvänlighet och funktion. En köksrenovering höjer alltid värdet på ditt hem, det är samtidigt en framtidsinvestering.

Det är många som funderar på vad ett nytt kök kostar. Köket är såtillvida en särskild produkt att det ofta köps endast en gång i livet, och därför är det svårt för en kund att på förhand uppskatta vad ett kök kostar. Det är viktigt att kunden förstår hur omfattande en köksrenovering är och vilka olika delområden den består av. När varje delområde övervägs och en lista över nödvändiga arbetsskeden görs kan kunden fundera på vad han eller hon själv kan göra och vad som ska köpas av leverantören. Då börjar kunden få en uppfattning om den totala renoveringen och vad köket kostar. Kom ihåg att det är möjligt att göra hushållsavdrag för en köksrenovering. Det lönar sig att beakta avdraget när priset på det nya köket beräknas.

”Köksrenovering – äntligen!” Det har varit en långvarig dröm som nu förverkligas. Nu var det ekonomiskt möjligt och jag lyckades också övertala min man.”
Puustelli-kund, Tammerfors

 

Väl planerat är noggrant kalkylerat

Planeringen av ett kök är ett expertarbete och ska alltid utföras i nära samarbete med kunden. En bra köksplanerare är i bästa fall en expert – inte bara på möbler utan också på att beräkna priset på det nya köket. Köksplaneraren ska lyssna på kundens behov, besöka platsen där renoveringen utförs, kunna komma med förslag och idéer samt beakta kundens totalbudget. En bra plan skapas av kundens preferenser och de möjligheter som köksutrymmet tillåter med beaktande av kundens budget.

”Jag gillade särskilt att planeraren kom hem för att göra mätningar, planera och ge förslag utan att vi lovat att det blir en affär. Puustelli hade en vänlig service och samma kontaktperson under hela projektet.”
Köksrenoveringskund hos Puustelli, Jyväskylä

 

Priset på en köksrenovering består av följande delar:

1. Rivning och återvinning av det gamla köket

Det existerande gamla köket – eller delar av det – rivs och förs till återvinning. Det är bra att notera att små skåpändringar eller byte av bänkskiva kan kräva att också mellanrum eller golv måste renoveras. En yrkeskunnig köksplanerare kan i sin plan beakta alla de arbetsbehov som ändringarna medför och kunden drabbas då inte av några överraskningar.

2. Grundläggande arbeten och ytarbeten

Efter nedmonteringen av köket utförs nödvändiga på förhand avtalade grundläggande arbeten på de ytor i köket som ska förnyas; tak, golv och väggar.

När de grundläggande arbetena med ytorna är klara kan man börja installera nya ytor. Via Puustelli får du alla inredningsarbeten som behövs för renoveringen samt högklassiga yt- och inredningsmaterial praktiskt med ett och samma avtal.

Mistä keittiön hinta muodostuu?

3. Köksmöbler och hushållsapparater

När man skaffar ett nytt kök är en av de trevligaste faserna att välja den egentliga köksinredningen, bänkskivor, kranar, hoar och andra kringprodukter. Priset på det nya köket påverkas inte bara av de egentliga köksmöblerna utan också i hög grad av hushållsapparaterna. En sakkunnig köksplanerare är en bra hjälp när du börjar leta efter produkter som lämpar sig just för dig bland det enorma utbudet av köksmöbler och hushållsapparater.

4. Installationsarbetet vid köksrenoveringen

Till köksplanerarens yrkesskicklighet hör att vid en köksrenovering känna till och i kökspriset kunna inkludera alla eventuella arbetsskeden, material och tillbehör. Vid installationen av ett nytt kök är det bra att komma ihåg att installation av köksmöbler är ett arbete som ska utföras av en yrkesperson. Det lönar sig att satsa på en bra och kunnig installatör för att arbetets kvalitet och slutresultat ska vara bästa möjliga. Köksplaneraren kan utöver priset för det egentliga installations- och renoveringsarbetet också beräkna den exakta längden på renoveringen.

5. Rör-, el- och ventilationsarbeten

Man ska komma ihåg att inkludera eventuella rör-, el- och ventilationsarbeten i priset på ett nytt kök. En erfaren köksplanerare kan också ge ett exakt pris för dessa arbeten.

6. Beläggning och färdigställande av mellanrum

Mellanrummets beläggning, liksom också kakelläggning hör till installationsarbetena i köket. Vi rekommenderar för den som planerar ett renoveringsarbete för första gången att låta en yrkesperson utföra arbetet. Köket ser snyggt ut när kakelläggning, fogar och silikonarbeten samt lister har gjorts omsorgsfullt.