Materialet i Living-luckfamiljen är här i björkfaner. I Living-luckfamiljen ingår också ett alternativ med fräst grepplist. Vi tillverkar även luckmodellerna i björkfaner och specialfaner.