Många material vi omger oss av i vår inomhusmiljö oavsett om det gäller på hemmaplan eller exempelvis arbetsplatsen ”läcker” ångor, vissa mer än andra. Det kan handla om formaldehyd, ammoniak och flyktiga organiska föreningar. I Finland var man tidig med att ta fram en modell för att beräkna nivåerna och därmed sätta en standard för god inomhusmiljö. 1996 introducerades M1-märkningen vilken idag ingår som en standard inom EU.

Minimalistinen niemekekeittiö värikäät ovet

 

Not just a pretty face
I tider då hälsa och välmående är en fråga som många engagerar sig i borde funderingarna kring utsläpp i vår inomhusmiljö också vara av stort intresse. I Finland har M1-märkningen satt sig i medvetandet hos konsumenten. I Sverige är det fortfarande en tämligen okänd mätmetod för gemene man. Därför önskar Puustelli lyfta vikten av att fundera kring hur vår luftkvalité kan förbättras och erbjuder ett sortiment vars gränsvärde till och med understiger rekommenderad M1-nivå. Hos Puustelli förenas viljan att producera hållbara kök såväl utifrån ett design- som miljöperspektiv.
 
”Vi upplever att det är en ökning på efterfrågan av M1-klassificerade kök på projektsidan. Framför allt i projekt kopplade till skola och omsorg. På konsumentsidan är det däremot vanligare att vi får förklara vad det innebär. När kunden väl fått klart för sig vad det innebär med våra Miinus-kök adderar det ett stort värde”, säger Richard Moberg, Project Manager Puustelli Sverige.

Sininen koivukeittiö toinen sivu ilman yläkaappeja

 

Less is more
I Puustellis produktion används inte ämnen som innehåller tungmetaller och de uppstår inte heller under tillverkningsprocesserna. Vid montering av skåp och luckor används inte lim med tillsatt formaldehyd. All ytbehandling av alla trävaror sker utan lösningsmedel. Lacker, betsmedel och målarfärger är vattenlösliga och oljorna är naturliga oljor. I biostommarnas ramar är formaldehydhalten i luckorna noll procent. I Miinus-köket underskrids gränsvärdet för inomhusluften M1 med nästan hälften.

Moderni_värillinen_vihreä_i-keittiö_saareke_erikoisviilu_tammiviilu_erikoiskvartsi_2023_Jääkärinpuistikko_Vaasa-10_coll.jpg

”Hälsa o trygghet ligger i topp bland våra företagsvärderingar. Vi har länge haft som mål att minska inomhusutsläpp och M1 är ett gränsvärde som vi anser att alla våra produkter skall klara av. Alla nya produkter vi introducerar skall ha detta gränsvärde som minimi.
Själv kanske jag skulle önska att det skulle finnas sätt där konsumenten kan välja ännu säkrare produkter men 100% M1 är ett väldigt bra första steg”, säger Tony Lönnqvist från Puustellis produktutvecklingsavdelning.

Moderni Yläkaapiton keittiö detsku 6

 

Fakta kring koldioxidneutralt kök:

  • Fakta baserat på kalkyler över koldioxidavtrycket
  • Material som belastar miljön har avlägsnats
  • Koldioxidavtrycket har beräknats för kökets hela livscykel
  • Även slutpunkten för produktens livscykel har beaktats
  • Less is more
Under Natural Steps-programmet har Puustelli kompenserat 420 tusen kg CO2 genom att plantera kolsänkor i Mikkeli.