För 14 år sedan startade resan med Miinus-köket. Utvecklingstiden tog fyra år och nu firar Puustelli 10-årsjubileum med deras i alla hänseenden hållbara kök. Målet var att ta fram ett kök med lägsta möjliga koldioxidavtryck och med längsta möjliga hållbarhet. Resultatet blev Miinus-köket, byggt på biokompositstomme och med ekologiska tillval där bla de klassiska Mdf- och spånskivorna är utbytta mot miljövänliga val, en av de mest innovativa uppfinningarna på årtionden inom möbelbranschen, patenterat sedan 2018.

Reduce, reuse, recycle

Miinus är ett koncept som innefattar hela köksserien, dvs stommar, ytor, beslag mm. Förutom de faktiska delarna beräknas det totala avtrycket genom att noggrant följa och styra processen sett till kökets förväntade livscykel från produktion och transport till materialval och slutligen återvinning och återbruk. Allt för att nå ett så lågt avtryck som möjligt. Beräkningar visar att ett Miinus-kök från Puustelli har mellan 35–40 % lägre koldioxidavtryck än ett vanligt kök.

Under utvecklingstidens gång visade uträkningarna tydligt att samtliga vanliga basmaterial som Mdf- och spånskivor samt melamin- och laminatytor måste ersättas med nya material. Dels för att nå de tufft ställda målen gällande koldioxidförbrukningen, men även för att kunna uppnå en god inomhusmiljö utan flyktiga föreningar som ex ammoniak och formaldehyd. Kökets biokompositstomme är en av de mest innovativa uppfinningarna på årtionden inom hela möbelbranschen och denna tillsammans med övriga material säkerställer en hållbar produktion och livscykel med en garanti på upp emot 30 år. När köket gjort sitt och tiden är mogen för förnyelse kan samtliga delar återanvändas och återvinnas. Miinus-köket är en innovation inom möbelsektorn som visar att det är möjligt med hållbar produktion där samtliga led involveras samtidigt som det aldrig gjorts avkall på form och design- reduce, reuse, recycle.

”Puustelli är ett miljöföretag där vi tänker på helheten. Vi har skapat ett smart sätt och framtidens sätt att göra möbler. Det är vårt ansvar att agera miljösmart för att skapa de bästa förutsättningarna för nästa generation”, säger Tony Lönnqvist Project Manager på Puustelli

 

  • Bra fakta:

  • Miinus innehar certifieringen M1- bästa inomhusluftkvalitén. En symbol som indikerar att produkten är ren och inte orsakar irritation eller luktstörningar.
  • Puustellis Miinus garanterar lång hållbarhet och lämnar därmed generösa garantier: Puustelli-inredning: 10 år, Biokompositram: 30 år, Lådor och gångjärn: 30 år.
  • I Puustellis Miinus finns inte: Mdf- eller spånskivor, laminat, utrotningshotade träslag, formaldehyd eller lösningsmedel som inte är vattenbaserade.
  • Luckor och lådor i ett Miinus-kök är enbart tillverkade av trä eller glas.
  • Biokompositramen finns i vitt (lin), grått och svart (lava).
  • Puustelli Miinus koldioxidfotavtryck är enligt officiella beräkningar 30-45 % lägre än för ett vanligt kök
  • Miinus-kökets lösning beviljades patent 2018.
  • Konstruktionens hållbarhet gör att köket kan nermonteras, flyttas och byggas om flera gånger.
  • Det är enkelt att förändra köket eftersom man inte behöver byta ut ramen. Köksskåp kan bytas ut till lådor eller tvärtom. Ett väggskåp kan bli ett vitrinskåp eller en öppen hylla osv.

Om Puustelli

Puustellis moderbolag Harjavalta Oy har verkat i över 100 år och har sedan start värnat om sin snickerikompetens och kvalitet vilken har överförts genom en djupt rotad tradition av anställda i årtionden och generationer.
Dagens Puustelli strävar efter att göra det enkelt och bekvämt att skaffa sig ett nytt högklassigt kök. Ett brett sortiment av funktionella köksmöbler i finländsk design och ett omfattande serviceerbjudande garanterar att varje kund kan få det kök som önskas.

Puustelli tänker på framtiden. Därför har miljö- och hållbarhetsfrågor varit en central del i produktutvecklingen i över 20 år. Det mest framgångsrika resultatet av detta är kökskonceptet Puustelli Miinus, ett supermiljökök som halverar miljöpåverkan jämfört med ett standardkök.