Med hjälp av vårt program för hållbar utveckling Natural Steps styr vi våra projekt mot en mer hållbar möbelproduktion. Programmet är en viktig del för att genomföra vårt företags strategi och en väsentlig del av ledningen av det dagliga arbetet. Som föregångare vill vi öka våra kunders miljömedvetenhet och lansera de miljövänligaste materialalternativen på marknaden. I Natural Steps-programmet har vi fastställt mål och åtgärder för ansvarstagande inom alla våra delområden, varav de viktigaste är ansvarsfull upphandling, produktutveckling som främjar cirkulär ekonomi och koldioxidneutral produktion. Målen är kopplade till fem av FN:s mål för hållbar utveckling.

Vi har beräknat miljökonsekvenserna av vår verksamhet ända till produkternas ursprungskällor. Vårt mål är en helt koldioxidneutral tillverkning senast 2035. Vår intern ansvarsarbetsgrupp fastställer målen och bedömer hur effektiva våra åtgärder är varje månad. Den största delen av miljökonsekvenserna kommer från tillverkningen av de material vi köper. Våra långa och stabila leverantörsrelationer underlättar vårt samarbete när vi utvecklar en mer hållbar möbelindustri.


EN ANSVARSFULL PRODUKT HÅLLER LÄNGE
 

Kunderna har litat på Puustelli-kvaliteten i årtionden. Våra produkters hållbarhet är en hörnsten i vårt ansvarstagande. Under 2022 valde 70 procent av våra konsumentkunder Puustelli på basis av en rekommendation eller tidigare erfarenhet. Varje år har kundrekommendationsindexet NPS stigit efter ett års användning och varit till och med högre än vid tidpunkten för köpet. Under 2022 upplevde våra konsumentkunder att Puustelli produkterna och köket fungerade mycket bra (NPS > 70) efter ett års användning. Hela Puustellis rekommendationsindex nådde för konsumentkunderna nivån 66. Målet är att hålla NPS rekommendationsnivån över 70% för hela Puustelli. Vi bevakar vår kundnöjdhet genom kontinuerliga och noggranna NPS-mätningar, så att vi kan inrikta våra utvecklingsåtgärder snabbt på de rätta sakerna.

"Natural Steps-programmet är ett konkret steg mot en koldioxidneutral fabrik. För att de slutliga resultaten ska kunna nås krävs det bra mätare som gör övervakningen av utsläppen noggrannare. Det är viktigt att utreda direkta och indirekta utsläpp och räkna koldioxidavtryck för företagets hela verksamhet", säger Puustelli Group Oy:s verkställande direktör Jussi Aine.