Vastuullisuus

Ansvar


Puustelli Group Oy är i toppen inom utveckling av en miljövänlig möbelindustri. Vårt mål är ett miljövänligt tillverkningssätt som omfattar produktens livscykel och som minimerar miljökonsekvenserna, sparar resurser, undviker uppkomst av avfall och återvinner material så noggrant som möjligt.

Ansvarsfullt val

Vi erbjuder våra kunder möjlighet att göra ansvarsfulla val när de väljer våra produkter. Vi kan också vägleda kunden att fatta beslut i enlighet med principerna för hållbar utveckling. Länk till Puustellis etiska anvisningar.

etiska anvisningar

Aktiv förbättring

Vi reagerar snabbt på avvikelser och försöker korrigera fel utan dröjsmål. Vi arbetar aktivt för att hitta möjligheter till förbättringar inom alla delområden.

Hela organisationens verksamhet styrs utifrån den årliga verksamhetsplanen. För varje ansvarsområde fastställs årligen skriftliga mål för verksamheten. Företagets ledning övervakar att målen för hela verksamheten uppnås och säkerställer att varje ansvarsområde har tillräckliga och utbildade resurser.

Standarder och myndighetskrav

Vi uppfyller myndighetskraven, standarderna inom vår bransch och kraven i vårt eget verksamhetssystem. Vårt verksamhetssystem säkerställer också en kontinuerlig utveckling och förbättring av vår verksamhet.

Personal

Vi satsar på vår personals kompetens och en kontinuerlig utveckling av den. Vi skapar en trygg och meningsfull arbetsmiljö för vår personal, där var och en har möjlighet att utveckla sin kompetens och sin egen verksamhet. I vår organisation har var och en rätt och skyldighet att veta vad som förväntas av honom eller henne. Vi uppmuntrar var och en att ta ansvar och vi förväntar oss att de anställda deltar i utvecklandet av verksamheten. Vi kräver att hela organisationen verkställer och följer gemensamma spelregler.

Relationerna mellan personalen och ledningen sköts genom gott inbördes samarbete.

Puustelli Group Oy:s policy för kvalitet, miljö, företagshälsovård och arbetarskydd.