Puustellin tarina

Puustellis historia


Puustellis historia börjar år 1920 i byn Merstola i Harjavalta.

1920 Puustellis historia börjar

Finland är i hög grad ett jordbruksland och i det nybildade Aktiebolaget Harjavalta tillverkas tröskmaskiner och olika virkesprodukter. Den egentliga hörnstenen blir byggandet av en egen såg och fokusering på tillverkning av sågat virke och trävaror. Samtidigt kommer nyheter från utlandet. Den österrikiska arkitekten Margarete Schütte-Lihotzky ritar 1926 Frankfurt-köket. Det är det första köket som uppfyller moderna krav och där allt som behövs är enkelt tillgängligt. Särskild uppmärksamhet har fästs vid köksplaneringen. Kanske byggbranschens intresse för kök vaknar just av detta, eftersom köket mestadels är fabrikstillverkat.

1930 En tid av omvälvningar

I början av decenniet är depressionen inom industrin kraftig. Träindustrins priser dumpas och samtidigt minskar den internationella handeln. Depressionen blir dock kortvarig och Finlands internationella konkurrenskraft förstärks för en tid av att marken, den finska valutan, devalveras. Skog avverkas, mark odlas och hästar transporterar. Ingen har räknat med ett krig och slutet av decenniet ruskar därför om mångas liv. För lilla Finland innebär denna tid en kamp om överlevnad. Familjetragedierna är gemensamma och berör alla. Radion med sina hörspel och schlagers blir ett viktigt uppiggande element för att orka i vardagen.

1940 Krigen upphör

Krigen upphör och nu börjar Finlands industrialisering. Också i Harjavalta kavlar man upp ärmarna och börjar bygga en ny fabrik. Från produktionslinjerna färdigställs dörrar och fönster, av vilka en del förs till Sovjetunionen som krigsersättningar. Kvaliteten och leveranssäkerheten är övertygande och det kommer in allt fler beställningar. Ryktet sprids och många kommer för att fråga efter jobb när de ser fabrikspipan, många av dem anställs genast. I den närmaste omgivningen heter företaget enbart Aktiebolaget, för Harjavalta har nu blivit ett så pass känt företag och en så stor sysselsättare. I mitten av decenniet utvecklar hushållsläraren Maiju Gebhard det innovativa torkskåpet för det finländska köket.

1950 Internationella strömningar

Den svåraste efterkrigstiden kan nu anses vara passerad och även kafferansoneringen avslutas. Finland är fortfarande i hög grad ett jordbruksland, men urbaniseringen och industrialiseringen ökar. Finland får internationell uppmärksamhet när OS 1952 ordnas i Helsingfors och lite till uppmärksamhet när fröken Armi Kuusela väljs till Miss Universum. Från utlandet börjar det också komma nya strömningar i form av musik, mode och ideal. Aktiebolaget förbereder sig på industriell produktion på allvar. Då ryktet om den goda Harjavalta-kvaliteten sprids ökar efterfrågan på fönster och dörrar. Sortimentet varieras regelbundet för att svara på efterfrågan. Allt görs för hand, med skickliga händer.

1960 Harjavalta-kvaliteten

På 1960-talet fokuserar Harjavaltas fabriker allt mer på snickeriprodukter och hög kvalitet. Dörrar, fönster och möbler till krävande offentliga byggobjekt får allt oftare uttryckligen Harjavalta-kvalitet, t.ex. Helsingfors universitetssjukhus, Finlandiahuset, Helsingfors stadsteater och flera andra byggobjekt.

Exporten kommer också igång och man börjar för den svenska marknaden tillverka mellandörrar under namnet Carl Larsson. Allt går åt som smör i solsken. De kvalitetskrav som ställs på dörrarna håller en aldrig tidigare skådad hög klass och inom produktionen fulländas våra finsnickares färdigheter till sin topp. Kvalitet skapar alltid efterfrågan, också på bl.a. garagedörrar och parkbänkar.

1970 Uppkomsten av varumärket Puustelli

Vi genomlever igen en ekonomisk recession, men företaget har fortfarande ett äss i rockärmen. Det sägs att en diamant föds under hårt tryck, och så är det nu också. Nu börjar företaget tillverka Carl Larsson-dörrarna under namnet Puustelli. Det gäller att vara företagsam, om man ska klara sig. Puustelli-köken ser dagens ljus 1977. Puustellis specialbutiker öppnas på olika håll i Finland. Därigenom kan konsumenterna bättre se individualiteten, finsnickeriet och designen i produkterna. Mellandörrar och köksinventarier i samma stil erbjuder konsumenterna något helt nytt. Puustelli-sortimentet fortsätter att växa, nu lanseras fönster, ytterdörrar och golv med lister som går i samma stil. Det populäraste varumärket i Finland har uppstått tack vare skickliga snickare från Harjavalta.

1980 Många försöker kopiera, men något motsvarande finns inte

 De skickliga snickarna på fabriken utnyttjas redan inom olika träslag. Kunderna vill inreda hela hemmet med Puustelli-möbler och mellandörrar som går i samma stil. Nytt är lasyrfärgning av trädörrar, som endast självförsörjande Puustelli klarar av. I leken med färger införs målade MDF-dörrar och olika mönster hos melaminytor. För butiksnätverket skräddarsys ett intelligent planeringsprogram, varifrån beställningar av inventarier vidareförmedlas direkt till produktionen. Puustellis avgiftsfria planerings- och mättjänst Presis utvidgas ända till hemmen. Puustelli-badrumsinventarier med dörrar av fururibbor lanseras i sortimentet. Företaget utvecklar en industriell tillverkningsmetod som gör det möjligt att tillverka vitmålade spegelmellandörrar av träfibermassa. För detta beviljas företaget priset Produktiv Idé 1986.

1990 Exporten kommer igång

Puustellis verksamhet expanderar över gränserna. Man börjar exportera kök till Sverige, Baltikum och Ryssland. I Harjavalta utvidgar man fabriken och investerar i nya maskiner. Vid dörrfabriken inleds vattenutspädda ytbehandlingar. Butiksnätet utvidgas ytterligare och Puustelli-servicen får nytt innehåll. I samma köksleverans ingår maskiner, diskhoar, kranar och armatur, detta är exceptionellt i branschen. Utöver installationen införs i den totala servicen rivning av gamla inventarier samt rör- och elarbeten. För hela renoveringen får kunden Puustelli-finansiering, som ofta kan vara nödvändig. Grunden för Puustellis installations- och renoveringstjänst har nu skapats. Föreningen Produktivitetscenter beviljar 1996 Puustelli ett pris för produktivitetssamarbete.

2000 Kvalitet och kundtillfredsställelse

Kvalitet och kundtillfredsställelse är rättesnören i Puustellis affärsverksamhet. En objektiv bekräftelse på kvaliteten fås när Puustelli inför ett kvalitetssystem som certifierats enligt ISO 9001. Certifieringen är unik till sin omfattning inom möbelbranschen. Den omfattar produktutveckling, upphandling, produktion, transporter, installationer och butiksfunktioner i Puustelli. Det övergripande servicekonceptet utvecklas ytterligare och får namnet ALLinclusive. Produktionsanläggningen förnyas, vilket leder till att möbelstommar och skivor genomgående är kantade runtom. Puustelli inleder ett projekt som kräver tid och pengar tillsammans med olika forskare och experter för att producera ett ekologiskt kök. En regelbunden och omutlig uppföljning av kundtillfredsställelsen inleds. Över 95 % av kunderna är beredda att rekommendera oss.

2010 Pionjärens roll förpliktar

Det ekologiska tänkesättet sprider sig överallt i företaget och styr också fabrikens verksamhet. Vid val av material och inom produktionsprocesser säkerställs allt noggrannare att naturen och miljön belastas så lite som möjligt. Den vattenutspädda ytbehandling av träluckor och -delar som vi införde redan på 1990-talet var ett stort steg mot en renare framtid. Vi kommer att fortsätta på samma väg och göra allt som står i vår makt för vår gemensamma miljö. Inom produktionen används inte ämnen som innehåller tungmetaller och de uppstår inte heller under tillverkningsprocesserna. Utöver vattenutspädda ytbehandlingar övergår monteringslinjen till lim utan tillsatt formaldehyd. Flera års ihärdigt arbete belönas 2013 när produktionen av Miinus-köket inleds, det globalt sett enda och vetenskapligt bevisat ekologiska köket. Dess innovativa inventarier har en stomme som huvudsakligen är av biokomposit. Kökets koldioxidavtryck är hälften mindre än i ett kök som tillverkats med traditionella material. Samtidigt klassificeras hela köket i den bästa inomhusluftsklassen M1. Puustelli är fortfarande det mest köpta köksmärket i Finland. Som ansvarig tillverkare satsar företaget på ännu mer effektiva och ekologiska produktionssätt. År 2018 beviljas hela inventariesystemet i Puustelli Miinus ett PCT-patent.

2020 Milstolpe

År 2020 är viktigt för Puustelli, eftersom moderbolaget Harjavalta Oy fyller 100 år. I den finländska företagshistorien är detta sällsynt. Resan har rymt både framgångar och misslyckanden. Företaget firar sitt jubileumsår på många olika sätt så att kunderna kan få jubileumsårets favörer via Puustelli-butikerna. Nu lanseras för badrum en biokompositstruktur, som man aldrig tidigare sett i badrum. Stomkonstruktionen är Puustellis patenterade biokompositram, vars vattenhållfasthet är fantastiska 100 % och formaldehydvärdet imponerande 0 %.