Puustelli har inlett Natural Steps-programmet för att minska utsläppen från Harjavalta möbelfabrik vid tillverkningen av snickerier och för att på lång sikt med de utvalda samarbetspartnerna kompensera för det koldioxidavtryck som fabriken orsakar.

Puustelli har förbundit sig att erbjuda sina kunder koldioxidneutrala produkter vars miljökonsekvenser och utsläpp har minimerats och kompenserats i enlighet med det nya programmet.

Samarbetspartner i kompensationsdelen av Puustellis Natural Steps-program är Ilmastokummit, Puuni Oy och John Nurminens stiftelse. Ilmastokummit planterar träd i Finland och ökar kolsänkorna genom att skydda avtalade områden under de kommande hundra åren. Puuni Oy avlägsnar koldioxid från atmosfären genom att beskoga finländska impediment. John Nurminens stiftelse skyddar Östersjön genom flera projekt som arbetar för ett rent Östersjön. Med hjälp av Natural Steps-programmet är Puustellis klimatkompensation minst 3 800 000 kg CO2 perår. Årligen avlägsnas 32000 kg blåalger från Östersjön.

Natural Steps-programmet är ett konkret steg mot en koldioxidneutral fabrik. För att de slutliga resultaten ska kunna nås krävs det bra mätare som gör övervakningen av utsläppen noggrannare. Det är viktigt att utreda direkta och indirekta utsläpp och räkna koldioxidavtryck för företagets hela verksamhet ", säger Puustelli Group Oy:s verkställande direktör Jussi Aine.

”Puustelli Group Oy har förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp så att möbelfabriken är koldioxidneutral senast 2035. Företaget har agerat systematiskt under hela 2000-talet i enlighet med dessa värderingar. Ett betydande framsteg gjordes 2013, då vi började använda finländsk biokomposit som material i möblernas olika delar. Delarna är 100 % återvinningsbara, återanvändbara och har en formaldehydhalt på 0 %.”

Puustellis produktion är giftfri. Vid tillverkningen av möbler används inte ämnen som innehåller tungmetaller och de uppstår inte heller under tillverkningsprocesserna. Inte heller används i något skede av tillverkningen lim med formaldehydtillsatser. Alla ytbehandlingsmedel är vattenlösliga.

Inom produktionen har Puustelli gjort energieffektiva maskinanskaffningar med målet att minska miljöolägenheterna så effektivt som möjligt. Den el som köps är helt och hållet producerad med vattenkraft och utsläppsfri. Dessutom har fabriken ett eget solkraftverk. Man har lyckats minska elförbrukningen med ca 10 % genom att investera i energieffektivare maskiner och genom att övergå till LED-belysning. Värmeproduktionen sköts genom förbränning av överblivet träavfall från produktionen. Dessutom har Puustellis produktion förbundit sig till att minska avfallet och att så noggrant som möjligt återvinna material. Bland förpackningsmaterialen har kartong ersatt plasten och transporterna optimeras noggrant.

Puustellis möbelfabrik finns i Harjavalta och bolaget sysselsätter 330 personer.