Tävlingsregler


TÄVLINGEN ARRANGERAS AV

Puustelli Group Oy (1570646-0)
Teollisuuskatu 46
29200 Harjavalta

VEM FÅR TÄVLA

Privatpersoner som bor i Sverige och är över 18 år kan delta en gång under tävlingsperioden. Anställda hos Puustelli Group eller företag som ägs helt eller delvis av Puustelli får inte delta i tävlingen, samma gäller även för deras familjemedlemmar.

PRIS OCH TID ATT DELTA

Deltagare i tävlingen kommer att vara med och tävla om ett Puustellikök till ett värde av 100.000 kr. Tävlingen pågår 1 januari - 31 december 2022. Beslut kan inte överklagas och arrangören behöver inte motivera sitt beslut.

HUR KAN MAN DELTA

Man kan delta genom att registrera sig här.
INGET KÖPKRAV.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som tillhandahålls i samband med deltagande i lotteriet behandlas i enligt GDPR.

RESTRIKTIONER OCH VINNARENS ANSVAR

Vinsten levereras endast till en adress i Sverige. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar för andra kostnader som är relaterade till vinsten. Vinnaren kommer att bli informerad personligen. Vinnaren kommer att publiceras med namn, ort och bild på www.puustelli.se samt vår Facebook-sida och i våra mailutskick.

ARRANGÖRENS ANSVAR

Puustelli Group Oy förbehåller sig rätten till eventuella fel i det kreativa materialet, samt övriga fel som kan uppstå. Arrangören ansvarar inte för skador som påstås orsakas, direkt eller indirekt, genom deltagande i denna tävling eller inlösen eller användning av priset. Arrangören ansvarar ej för Force majeur-fall eller andra problem med tävlingen som har orsakats av tekniska problem.

LOTTERISKATT

Vinnaren ansvarar för eventuell vinstskatt. Vinnaren ansvarar för eventuella andra kostnader i samband med tävlingen.

REGLERNA GÄLLER FÖR ALLA DELTAGARE

Alla deltagare åtar sig att följa dessa regler och arrangörens beslut.


Puustelli Group Oy reserverar rätten för ändring av reglerna.