Tidlös skandinavisk luckmodell som vi tillverkar i björk, ek och specialfaner. Varje lucka har också ett alternativ med handtagslist.

Slät lucka, björkfaner, vertikalt mönster, TP43P